Home
DeZorgBV
Nieuws
Over ons
Werken bij
Kwaliteit
Contact
 
 

positieve inspectie SNA

 
13 juni 2018
Onderwerp: Toekenning inspectie certificaat SNA Schema. Datum: 12 juni 2018

Geachte heer / mevrouw,

Op 30-4-2108 is uw onderneming beoordeeld op de eisen uit SNA Schema (NEN-EN 4400-1 + handboek normen vigerende versie), door een inspectieteam van Safex Inspectie Instelling B.V. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft Safex Inspectie Instelling B.V. besloten een positief inspectie advies te geven. Hiermee ontvangt u een inspectie certificaat SNA Schema.

Hierbij feliciteren wij u van harte met het behaalde inspectie certificaat. U treft dit aan als bijlage bij dit schrijven. Ook de inspectierapportage is als bijlage aan dit schrijven toegevoegd.

Op al onze correspondentie zijn onze Algemene Voorwaarden en het Reglement Certificatie & Inspectie van toepassing. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, tevens zijn de Algemene Voorwaarden en ons Reglement Certificatie & Inspectie te downloaden via onze website (www.safexci.nl/over-ons).

Wij wens u veel succes toe in de toekomst en hopen op een prettige verdere samenwerking.


Links