Onze ervaring maakt het verschil

Wet toetreding zorgaanbieders in een notendop

Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) is een wet die zorgaanbieders verplicht om zich te registreren en te certificeren voordat ze zorg kunnen leveren aan patiënten. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. Wij geven je de belangrijkste informatie over de WTZa.

Wie vallen er onder de WTZa?

Onder de WTZa vallen zorgaanbieders die zorg verlenen aan patiënten. Een startende of bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder bent, krijgt hiermee te maken. Dit kan zowel een instelling zijn als een zzp’er.

Weet jij niet of je onder de WTZa valt? Volg dan het stroomschema an het CBIG. Zo kan je zien welke onderdelen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) voor jou van toepassing zijn.
Ga naar het stroomschema https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-wtza 

Wat moet ik als zzp’er doen?

Voor zzp’ers die beroepsmatig zorg verlenen geldt enkel de meldplicht. Doe daarom de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet. Deze check kan je doen via de volgende website www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. Daarnaast is het als bestaande zap’er belangrijk om te controleren of je in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa. Als nieuwe zap’er moet je jezelf melden voordat je start. Hoe en waar je je kunt melden vind je op www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

Voldoe aan wet- en regelgeving – WTZa abonnement

Om te voldoen aan alle wet- en regelgeving kan je jezelf aanmelden voor een WTZa-abonnement. Hiermee heb je basis op orde zoals klachtenregeling, kwaliteitssysteem, VOG aanvraag en online training. Daarnaast wordt je op de hoogte gehouden over actualiteiten.

Bron: Rijksoverheid / ZZPer in de zorg

Cijfers over de inhuur van PNIL in de zorg

Uit cijfers van het CBS stijgt het aantal ZZP’ers in de sector zorg het hardst. Ondanks de hogere stijging ligt het PNIL percentage zo’n 30% lager dan andere sectoren. Zo heeft de hele sector Zorg en Welzijn een PNIL percentage van 13,04%.

In de zorg wordt vaak gebruikgemaakt van zelfstandige zorgprofessionals, ook wel PNIL genoemd. Hieronder vallen uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Deze zorgprofessionals worden ingehuurd om bij te springen bij capaciteitsproblemen of om specifieke vaardigheden in te zetten. 

Inhuur PNIL verschillende sectoren

 • 10,6% PNIL in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
 • 8,8% PNIL in de Jeugdzorg heeft een PNIL.
 • 6,8% PNIL in de Verzorging, verpleging en thuiszorg.
 • 5,8% PNIL in de ziekenhuizen.

Ziekenhuizen minst afhankelijk zzp’er

Ziekenhuizen zijn het minst afhankelijk zijn van zzp’ers. Dit laten cijfers van SZW zien.

 • GGZ: 90% zzp’er van de totale 10,6% PNIL inhuur.
 • Jeugdzorg: 67% zzp’er van de totale 8,8% PNIL inhuur.
 • Verzorging, verpleging en thuiszorg: 65% zzp’er van de totale 6,8% PNIL inhuur.
 • Ziekenhuizen: 45% zzp’er van de totale 5,8% PNIL inhuur.

Bron: zzp-er in de zorg

Webinar Cardiovasculaire problemen bij drugsgebruik

Webinar: cardiovasculaire problemen bij drugsgebruik. Wat nu?

Datum: 24 maart 2022
Tijd: 19:30 – 21:00
Sprekers: Robert Riezebos en Femke Gresnigt

In samenwerking met Dräger Nederland organiseren wij weer een webinar. Dit webinar bevat belangrijke informatie voor huisartsen, cardiologen, SEH-artsen, intensivisten, CCU -en SEH-verpleegkundigen en ambulancepersoneel.

Wat is de Wtza en wat betekent dit voor jou?

Ben jij als zzp-er (voldoende) op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WTZA en voldoen jij aan deze wet en regelgeving? Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet Toetreding Zorgaanbieders. De Wtza is van toepassing op iedereen die zorg aanbiedt, dus ook voor alle zzp’ers in de zorg!

Wat moet je geregeld hebben als ZZP-er in de zorg?

In de basis komt de Wtza neer op het in orde hebben van twee zaken.

 • Een laagdrempelige klachtenregeling voor jouw opdrachtgevers
 • Een eigen kwaliteitssysteem voor leren en verbeteren

Zaken die hierin geregeld dienen te zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • Risico-inventarisatie
 • Intervisie
 • Externe commissie  bij klachten
 • Bedrijfsprofiel
 • Medicatiebeleid
 • Meldcodes
 • Protocollenbeheer
 • Documentenstructuur

Dit is een greep van zaken die aan bod komen in de nieuwe WTZA. Nu zijn wij van mening dat we hier de helpende hand in moeten bieden vanuit DeZorgBV en hebben die gevonden in een specialist op dit gebied. Ook kun jij je aanmelden voor een van de Webinars. Of direct een abonnement  afsluiten van € 10,- per maand om je zaken direct goed te regelen. Ben je, of ga je starten als zzp-er, dan kun jij je ook opgeven voor de Webinar starten als zzp-er in de zorg.

klik op een van de links in de tekst om jezelf op te geven of een abonnement af te sluiten.

In memoriam

CHRIS MES

Toen ik ruim drie jaar geleden als eerste werknemer bij “de jongens” van de Zorg BV ging werken riep ik:

“Ik werk niet voor een baas, maar voor mijn vrienden”. 

Inmiddels zijn er heel wat collega’s bijgekomen en De Zorg BV is voor velen al bekend als betrouwbaar detacheringsbureau met kwalitatief goed geschoold personeel. De Zorg BV is als een hechte familie: onvoorwaardelijk staan we naast elkaar en samen zijn we betrokken, positief, vakbekwaam en flexibel.

Onze familie heeft 7 april echter een verschrikkelijk bericht ontvangen. Onze medeoprichter, mede-hoofd van onze familie, Chris Mes is plotseling overleden.

We zijn intens verdrietig. 

Chris is (samen met Marcello) 3,5 jaar geleden gestart met De Zorg BV. Vanuit zijn overtuiging dat detacheren in de zorg gepaard moet gaan met liefde en aandacht voor je werknemers ging hij de uitdaging aan om zelf een bedrijf op te richten.

Deze liefde hebben wij elke dag ook teruggezien. Vanuit het gevoel samen als familie te werken voor De Zorg BV, zijn wij allen, met veel plezier en heel gemotiveerd, voor elkaar aan de slag gegaan. Het bleek inderdaad echt een succesformule.

Samenzittend aan de keukentafel heeft het bedrijf steeds meer vorm gekregen en is het uitgegroeid tot het bedrijf van vandaag. Samenspraak, gelijkheid en gebruik maken van elkaars talenten staan centraal. Visie formuleren, scholingsbeleid, inrichting van website: alles werd samen besloten. We kregen daardoor onderling een hele sterke band met elkaar en gaan voor elkaar door t vuur.

“Wat JIJ wil”, is de meest gehoorde uitspraak die Chris deed. De overtuiging om werknemers zelf te laten bepalen waar en hoe zij wilden werken en ze daarbij serieus tegemoet te komen, stimuleerde de bedrijfsspirit om uit te groeien tot de bedrijfscultuur die wij nu zo koesteren.

Zelf werkte Chris ook elke dag hard mee: naast alle bedrijfswerkzaamheden bleef hij meedraaien op de ambulance als verpleegkundige en rapid-responder. Dat maakte dat alles bespreekbaar bleef: als geen ander wist hij wat de dagelijkse beslommeringen bij de uitvoer van het werk in konden houden en daardoor gaf hij ons het gevoel van nabijheid. Daarbij was hij uitermate deskundig in zijn vak.

Inmiddels zijn we dus uitgegroeid tot een heuse, hele hechte familie. Chris was daar trots op en wilde dit ook verder uitdragen. De Zorg BV-familie mocht wat hem betreft nog verder groeien, zodat we ook wat weerbaarder konden zijn op de arbeidsmarkt. Hij wilde “zijn familie” namelijk graag beschermen tegen kwetsbaarheid. We hebben in de afgelopen jaren al veel stormen doorstaan en we zijn zeker veerkrachtig, maar als goed werkgever stond hij voor zijn mensen en wilde hij het bedrijf verder verstevigen.

Chris laat een hele grote leegte bij ons achter. Hij was niet alleen mede-hoofd van onze werkfamilie, maar ook een vriend, een vertrouwenspersoon en docent. Chris was een ondernemende, vriendelijke man met veel humor: Wij zullen hem zo ontzettend missen.

Maar bovenal was Chris echtgenoot en vader van 3 kinderen. Ons hart gaat uit naar zijn gezin en zijn verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit oh zo grote verlies.

de voordelen van dezorgbv
 • Met onze handige ZORGBV plannings-app heb je zelf overzicht in de openstaande diensten en de regie over je werktijden.

 • DEZORGBV draagt bij aan jouw gewenste ontwikkeling en het up-to-date blijven binnen jouw vakgebied.

 • Als ZORGBV professional verdien je meer dan het gemiddelde van cao-ziekenhuizen en cao-ambulancediensten.

 • Bij DEZORGBV is het tevens mogelijk om op detacheringsbasis te werken.


wil je op de hoogte blijven van dezorgbv vacatures
en ons laatste nieuws? volg ons op

LinkedIn
Facebook