GZ Psycholoog

Ben je GZ-psycholoog en zoek jij een boeiende en uitdagende baan? Ben jij die gedreven en professionele collega die ons team komt aanvullen? Dan ben ik op zoek naar jou!

Pak dan deze buitenkans! Werken binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting van een locatie in het midden van het land.

Als GZ-psycholoog speel jij een belangrijke rol bij het stabiliseren, herstellen en bevorderen van de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen. Zo draag je bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Er is vaak sprake van complexe (combinaties van) psychiatrische, gedrags- en verslavingsproblematiek en ook een hoog percentage aan LVB problematiek.

Wij bieden een zelfstandige functie in een hecht samenwerkend, multidisciplinair team. Je werkt als GZ-psycholoog o.a. nauw samen met de medische dienst (justitieel verpleegkundigen, de justitieel geneeskundige, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en het hoofd zorg) en de psychiater. Het psychomedisch overleg is een belangrijk onderdeel van je werk. Je zit dit overleg voor of neemt eraan deel en je zorgt dat er een gezamenlijk besluit komt.

Je bevordert de communicatie tussen het psychomedisch overleg en overige betrokkenen. Door adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de collega’s die dagelijks met de justitiabelen werken.

Tot jouw kerntaken horen psychodiagnostiek (in veel gevallen op basis van gesprekken en observatie), indicatiestelling, crisisinterventie en kortdurende psychologische interventies. Je levert als GZ-psycholoog een aandeel in het opstellen van het behandel- en begeleidingsplan en je evalueert met regelmaat de voortgang, samen met de andere zorgprofessionals. Je bent regiebehandelaar en informeert en adviseert de psychiater, de justitieel geneeskundige, de justitieel verpleegkundige en het afdelingspersoneel over de behandeling en begeleiding van de justitiabelen. Je werkt hierbij samen met externe hulpverleningsorganisaties. Je neemt deel aan multidisciplinaire gedetineerdenbesprekingen en adviseert over de ontwikkelingen van het leefklimaat op de leefafdelingen. Gevraagd en ongevraagd voer je overleg met het management over aanpassingen in het zorgbeleid en het detentieklimaat dat daarmee samenhangt

Neem voor informatie contact op met : Ron@dezorgbv.nl of telefonisch 06 2138 981